Keynote
Speakers Academy 2024

Keynote
Speakers Academy 2024

Op 28 maart 2024 gaf ik een lezing voor een deel van het team van Speakers Academy in Rotterdam. Enkele jaren geleden ben ik samen gaan werken met Speakers Academy voor mijn lezingen en workshops. Dat groeide al snel uit tot een nauwe samenwerking, met name omdat de kracht van Speakers Academy de menselijke aanpak is. De insteek van de lezing was daarom gericht op het automatiseren van processen en de impact van AI op het werk, zonder dat het menselijk contact daar negatief door geraakt zou worden.

Tijdens deze korte lezing en workshop liet ik zien hoe je je voorbereid op een digitale wereld, maar vooral hoe mensen-centrisch werken het onderscheidend vermogen is voor de komende jaren. De kennis die in huis is over de diverse sprekers, spreekt letterlijk boekdelen over de aanpak van Speakers Academy. Bij het horen van het onderwerp van een evenement, weten de consultants direct welke sprekers daar prima bij zouden passen. De verwerking en een deel van de processen verloopt automatisch, maar de kennis over de sprekers en het contact met hen en met de opdrachtgever is precies die synergie tussen mens en machine die we zoeken.

5 Key Learnings

1. Het menselijker maken van organisaties en processen met behulp van technologie kan de angst dat technologie banen zal vervangen omzetten in een positief perspectief. Technologie dient als een middel om werkplekken te verbeteren, niet om ze te vervangen.

2. Persoonlijke anekdotes illustreren het contrast tussen betekenisvolle menselijke interacties en de frustraties bij het gebruik van geautomatiseerde systemen, zoals chatbots. Menselijke betrokkenheid blijft cruciaal voor een bevredigende klantervaring.

3. Essentiële menselijke vaardigheden zoals emotionele intelligentie, ethiek, en zorg blijven onvervangbaar, zelfs in een technologisch tijdperk. Deze ‘soft skills’ zijn cruciaal voor professionele ontwikkeling en klanttevredenheid.

4. Een toekomstvisie waarin mens en technologie elkaar versterken, illustreert het potentieel van samenwerking. Technologie kan de menselijke capaciteit uitbreiden, niet vervangen, door praktische toepassingen die efficiëntie verbeteren.

5. De nadruk op het ontwikkelen van een T-Shaped Skillset en de discussie over de toekomstige rol van technologie onderstrepen het belang van continue professionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen. Levenslang leren en flexibiliteit zijn essentieel in een snel veranderende wereld.

Q&A

Q: Wat is de rol van technologie in het menselijker maken van werk?
A: Technologie moet ons ondersteunen in het werk dat we doen, ons niet vervangen. Het doel is om technologie te gebruiken om ons werk en onze interacties menselijker en efficiënter te maken, door bijvoorbeeld taken te automatiseren die ons meer ruimte geven voor persoonlijke interactie.

Q: Hoe kunnen we omgaan met de angst dat robots onze banen zullen overnemen?
A: Door ons te richten op mens-centrisch werken en de unieke vaardigheden die wij als mensen toevoegen, kunnen we een omgeving creëren waarin technologie en menselijkheid samenwerken in plaats van in conflict zijn. Dit helpt om de angst voor het verliezen van werk aan robots te minimaliseren.

Q: Zijn er voorbeelden van hoe AI ons werk kan verbeteren?
A: Ja, bijvoorbeeld AI kan gebruikt worden om efficiënter te werken door routinematige taken te automatiseren, wat ons meer tijd geeft voor creatieve en strategische taken. Het kan ook helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data om betere beslissingen te nemen.

Q: Hoe belangrijk zijn soft skills in een tijdperk gedomineerd door technologie?
A: Zeer belangrijk. Soft skills zoals emotionele intelligentie en ethiek zijn essentieel omdat ze niet gemakkelijk door machines gerepliceerd kunnen worden. Deze vaardigheden stellen ons in staat om diepere menselijke connecties te maken en ethische overwegingen te maken in het gebruik van technologie.

Q: Hoe kan de samenwerking tussen mens en machine er in de praktijk uitzien?
A: Een praktisch voorbeeld is het gebruik van AI-assistenten om voorbereidend werk te doen of informatie te verzamelen, terwijl de mens zich richt op de interpretatie en toepassing van deze informatie. Dit zorgt voor een synergetische relatie waarin elk zijn sterke punten optimaal benut.

Q: Kunnen we AI gebruiken om betere persoonlijke interacties te creëren?
A: Ja, door AI in te zetten voor taken zoals het voorbereiden van gepersonaliseerde informatie of het ondersteunen bij klantenservice, kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan het persoonlijk interactie met klanten of collega’s, wat leidt tot diepere en meer betekenisvolle connecties.

Q: Is er een risico dat we te afhankelijk worden van AI?
A: Ja, er is een risico op overafhankelijkheid, maar door bewust te blijven van de waarde van menselijke interactie en door ethische overwegingen in het gebruik van AI te waarborgen, kunnen we een evenwichtige benadering handhaven die het beste van beide werelden benut.

Op 28 maart 2024 gaf ik een lezing voor een deel van het team van Speakers Academy in Rotterdam. Enkele jaren geleden ben ik samen gaan werken met Speakers Academy voor mijn lezingen en workshops. Dat groeide al snel uit tot een nauwe samenwerking, met name omdat de kracht van Speakers Academy de menselijke aanpak is. De insteek van de lezing was daarom gericht op het automatiseren van processen en de impact van AI op het werk, zonder dat het menselijk contact daar negatief door geraakt zou worden.

Tijdens deze korte lezing en workshop liet ik zien hoe je je voorbereid op een digitale wereld, maar vooral hoe mensen-centrisch werken het onderscheidend vermogen is voor de komende jaren. De kennis die in huis is over de diverse sprekers, spreekt letterlijk boekdelen over de aanpak van Speakers Academy. Bij het horen van het onderwerp van een evenement, weten de consultants direct welke sprekers daar prima bij zouden passen. De verwerking en een deel van de processen verloopt automatisch, maar de kennis over de sprekers en het contact met hen en met de opdrachtgever is precies die synergie tussen mens en machine die we zoeken.

5 Key Learnings

1. Het menselijker maken van organisaties en processen met behulp van technologie kan de angst dat technologie banen zal vervangen omzetten in een positief perspectief. Technologie dient als een middel om werkplekken te verbeteren, niet om ze te vervangen.

2. Persoonlijke anekdotes illustreren het contrast tussen betekenisvolle menselijke interacties en de frustraties bij het gebruik van geautomatiseerde systemen, zoals chatbots. Menselijke betrokkenheid blijft cruciaal voor een bevredigende klantervaring.

3. Essentiële menselijke vaardigheden zoals emotionele intelligentie, ethiek, en zorg blijven onvervangbaar, zelfs in een technologisch tijdperk. Deze ‘soft skills’ zijn cruciaal voor professionele ontwikkeling en klanttevredenheid.

4. Een toekomstvisie waarin mens en technologie elkaar versterken, illustreert het potentieel van samenwerking. Technologie kan de menselijke capaciteit uitbreiden, niet vervangen, door praktische toepassingen die efficiëntie verbeteren.

5. De nadruk op het ontwikkelen van een T-Shaped Skillset en de discussie over de toekomstige rol van technologie onderstrepen het belang van continue professionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen. Levenslang leren en flexibiliteit zijn essentieel in een snel veranderende wereld.

Q&A

Q: Wat is de rol van technologie in het menselijker maken van werk?
A: Technologie moet ons ondersteunen in het werk dat we doen, ons niet vervangen. Het doel is om technologie te gebruiken om ons werk en onze interacties menselijker en efficiënter te maken, door bijvoorbeeld taken te automatiseren die ons meer ruimte geven voor persoonlijke interactie.

Q: Hoe kunnen we omgaan met de angst dat robots onze banen zullen overnemen?
A: Door ons te richten op mens-centrisch werken en de unieke vaardigheden die wij als mensen toevoegen, kunnen we een omgeving creëren waarin technologie en menselijkheid samenwerken in plaats van in conflict zijn. Dit helpt om de angst voor het verliezen van werk aan robots te minimaliseren.

Q: Zijn er voorbeelden van hoe AI ons werk kan verbeteren?
A: Ja, bijvoorbeeld AI kan gebruikt worden om efficiënter te werken door routinematige taken te automatiseren, wat ons meer tijd geeft voor creatieve en strategische taken. Het kan ook helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data om betere beslissingen te nemen.

Q: Hoe belangrijk zijn soft skills in een tijdperk gedomineerd door technologie?
A: Zeer belangrijk. Soft skills zoals emotionele intelligentie en ethiek zijn essentieel omdat ze niet gemakkelijk door machines gerepliceerd kunnen worden. Deze vaardigheden stellen ons in staat om diepere menselijke connecties te maken en ethische overwegingen te maken in het gebruik van technologie.

Q: Hoe kan de samenwerking tussen mens en machine er in de praktijk uitzien?
A: Een praktisch voorbeeld is het gebruik van AI-assistenten om voorbereidend werk te doen of informatie te verzamelen, terwijl de mens zich richt op de interpretatie en toepassing van deze informatie. Dit zorgt voor een synergetische relatie waarin elk zijn sterke punten optimaal benut.

Q: Kunnen we AI gebruiken om betere persoonlijke interacties te creëren?
A: Ja, door AI in te zetten voor taken zoals het voorbereiden van gepersonaliseerde informatie of het ondersteunen bij klantenservice, kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan het persoonlijk interactie met klanten of collega’s, wat leidt tot diepere en meer betekenisvolle connecties.

Q: Is er een risico dat we te afhankelijk worden van AI?
A: Ja, er is een risico op overafhankelijkheid, maar door bewust te blijven van de waarde van menselijke interactie en door ethische overwegingen in het gebruik van AI te waarborgen, kunnen we een evenwichtige benadering handhaven die het beste van beide werelden benut.