Keynote
Back to the Future 2023

Keynote
Back to the Future 2023

In een interactieve bijeenkomst werd de invloed van technologie, met name kunstmatige intelligentie (AI), op verschillende vakgebieden zoals architectuur, onderwijs, en maatschappelijk vastgoed besproken. Deelnemers, waaronder professionals uit het onderwijs, architectuur, en het bedrijfsleven, deelden hun ervaringen en zorgen over het integreren van AI in hun werkprocessen.

Een architect benadrukte hoe AI als een ondersteuning voor haar vakgebied kan dienen, ondanks het gebrek aan directe ervaring met de technologie. Onderwijsexperts reflecteerden op de veranderende aard van lesgeven, waarbij technologische integratie niet alleen het curriculum verrijkt maar ook voorbereidt op toekomstige ontwikkelingen. De focus lag op het evenwicht tussen het aanleren van menselijke vaardigheden en technologische kennis, waarbij het belang van begrip van zowel de oorsprong als de toekomstige richting van de mensheid werd benadrukt.

De discussie verkende ook de potentiële bedreigingen en mogelijkheden van AI in het onderwijs, met speciale aandacht voor de uitdagingen rondom plagiaat en authenticiteit. Er werd gesproken over de noodzaak om technologie te omarmen met duidelijke richtlijnen en de rol van mondelinge examens als middel om diepgaande kennis te toetsen.

Verschillende deelnemers deelden praktische toepassingen van AI in hun werkveld, zoals het gebruik van AI voor projectmanagement, het herschrijven van e-mails, en het ontwerpen van toekomstige gebouwen. Er werd nadruk gelegd op de efficiëntievoordelen die AI kan bieden, zoals tijdbesparing en de mogelijkheid om meer creatieve of strategische taken op zich te nemen.

Specifieke voorbeelden van AI-toepassingen omvatten het genereren van teksten, het verbeteren van klantenservice met chatbots, en het faciliteren van ontwerp- en berekeningsprocessen in de engineering. De conversatie belichtte ook het belang van data-integriteit en de potentie van AI om op maat gemaakte oplossingen te bieden door analyse van organisatiespecifieke data.

Ten slotte werd de menselijke kant van AI-adoptie onderstreept, met de nadruk op het belang van menselijke interactie en creativiteit in het gebruik van technologie. Door persoonlijke verhalen en ervaringen te delen, ontstond een beeld van AI als een veelzijdig hulpmiddel dat, mits correct ingezet en begeleid, waardevolle ondersteuning kan bieden in diverse sectoren, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Key learnings

  1. AI als ondersteunend hulpmiddel in diverse vakgebieden: De discussie benadrukte dat kunstmatige intelligentie (AI) aanzienlijke ondersteuning kan bieden in vakgebieden zoals architectuur, onderwijs en maatschappelijk vastgoed. AI kan helpen bij het verfijnen van werkprocessen en het bieden van innovatieve oplossingen, zelfs zonder dat professionals diepgaande ervaring met de technologie hebben.
  2. Evenwicht tussen menselijke vaardigheden en technologische kennis: Het belang van een evenwichtige benadering van onderwijs die zowel menselijke vaardigheden als technologische kennis omvat, werd onderstreept. Dit evenwicht bereidt individuen niet alleen voor op toekomstige technologische ontwikkelingen, maar zorgt er ook voor dat ze de oorsprong en richting van de mensheid begrijpen.
  3. Noodzaak van ethische overwegingen en authenticiteit: Met de integratie van AI komen ook uitdagingen zoals plagiaat en authenticiteit naar voren. De noodzaak om technologie te omarmen binnen duidelijke ethische richtlijnen werd besproken, evenals het belang van mondelinge examens om diepgaande kennis te toetsen en te waarborgen.
  4. Efficiëntievoordelen en praktische toepassingen van AI: Deelnemers deelden hoe AI toegepast kan worden voor praktische doeleinden zoals projectmanagement, het herschrijven van e-mails, en het ontwerpen van toekomstige gebouwen. Deze toepassingen illustreren de efficiëntievoordelen van AI, zoals tijdbesparing en het vermogen om professionals in staat te stellen zich te concentreren op creatieve of strategische taken.
  5. Belang van menselijke interactie bij AI-adoptie: Ondanks de veelzijdigheid van AI als hulpmiddel, werd het belang van het behouden van de menselijke maat benadrukt. Persoonlijke interactie en creativiteit blijven essentieel in het gebruik van technologie, waarbij AI dient als een aanvulling op menselijke inspanningen in plaats van een vervanging ervan. Dit benadrukt de noodzaak van een doordachte integratie van AI in professionele processen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de technologische mogelijkheden als de intrinsieke menselijke waarden.

 

In een interactieve bijeenkomst werd de invloed van technologie, met name kunstmatige intelligentie (AI), op verschillende vakgebieden zoals architectuur, onderwijs, en maatschappelijk vastgoed besproken. Deelnemers, waaronder professionals uit het onderwijs, architectuur, en het bedrijfsleven, deelden hun ervaringen en zorgen over het integreren van AI in hun werkprocessen.

Een architect benadrukte hoe AI als een ondersteuning voor haar vakgebied kan dienen, ondanks het gebrek aan directe ervaring met de technologie. Onderwijsexperts reflecteerden op de veranderende aard van lesgeven, waarbij technologische integratie niet alleen het curriculum verrijkt maar ook voorbereidt op toekomstige ontwikkelingen. De focus lag op het evenwicht tussen het aanleren van menselijke vaardigheden en technologische kennis, waarbij het belang van begrip van zowel de oorsprong als de toekomstige richting van de mensheid werd benadrukt.

De discussie verkende ook de potentiële bedreigingen en mogelijkheden van AI in het onderwijs, met speciale aandacht voor de uitdagingen rondom plagiaat en authenticiteit. Er werd gesproken over de noodzaak om technologie te omarmen met duidelijke richtlijnen en de rol van mondelinge examens als middel om diepgaande kennis te toetsen.

Verschillende deelnemers deelden praktische toepassingen van AI in hun werkveld, zoals het gebruik van AI voor projectmanagement, het herschrijven van e-mails, en het ontwerpen van toekomstige gebouwen. Er werd nadruk gelegd op de efficiëntievoordelen die AI kan bieden, zoals tijdbesparing en de mogelijkheid om meer creatieve of strategische taken op zich te nemen.

Specifieke voorbeelden van AI-toepassingen omvatten het genereren van teksten, het verbeteren van klantenservice met chatbots, en het faciliteren van ontwerp- en berekeningsprocessen in de engineering. De conversatie belichtte ook het belang van data-integriteit en de potentie van AI om op maat gemaakte oplossingen te bieden door analyse van organisatiespecifieke data.

Ten slotte werd de menselijke kant van AI-adoptie onderstreept, met de nadruk op het belang van menselijke interactie en creativiteit in het gebruik van technologie. Door persoonlijke verhalen en ervaringen te delen, ontstond een beeld van AI als een veelzijdig hulpmiddel dat, mits correct ingezet en begeleid, waardevolle ondersteuning kan bieden in diverse sectoren, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Key learnings

  1. AI als ondersteunend hulpmiddel in diverse vakgebieden: De discussie benadrukte dat kunstmatige intelligentie (AI) aanzienlijke ondersteuning kan bieden in vakgebieden zoals architectuur, onderwijs en maatschappelijk vastgoed. AI kan helpen bij het verfijnen van werkprocessen en het bieden van innovatieve oplossingen, zelfs zonder dat professionals diepgaande ervaring met de technologie hebben.
  2. Evenwicht tussen menselijke vaardigheden en technologische kennis: Het belang van een evenwichtige benadering van onderwijs die zowel menselijke vaardigheden als technologische kennis omvat, werd onderstreept. Dit evenwicht bereidt individuen niet alleen voor op toekomstige technologische ontwikkelingen, maar zorgt er ook voor dat ze de oorsprong en richting van de mensheid begrijpen.
  3. Noodzaak van ethische overwegingen en authenticiteit: Met de integratie van AI komen ook uitdagingen zoals plagiaat en authenticiteit naar voren. De noodzaak om technologie te omarmen binnen duidelijke ethische richtlijnen werd besproken, evenals het belang van mondelinge examens om diepgaande kennis te toetsen en te waarborgen.
  4. Efficiëntievoordelen en praktische toepassingen van AI: Deelnemers deelden hoe AI toegepast kan worden voor praktische doeleinden zoals projectmanagement, het herschrijven van e-mails, en het ontwerpen van toekomstige gebouwen. Deze toepassingen illustreren de efficiëntievoordelen van AI, zoals tijdbesparing en het vermogen om professionals in staat te stellen zich te concentreren op creatieve of strategische taken.
  5. Belang van menselijke interactie bij AI-adoptie: Ondanks de veelzijdigheid van AI als hulpmiddel, werd het belang van het behouden van de menselijke maat benadrukt. Persoonlijke interactie en creativiteit blijven essentieel in het gebruik van technologie, waarbij AI dient als een aanvulling op menselijke inspanningen in plaats van een vervanging ervan. Dit benadrukt de noodzaak van een doordachte integratie van AI in professionele processen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de technologische mogelijkheden als de intrinsieke menselijke waarden.