Idealiter zijn de workshops voor een groep van 10 – 50 personen, afhankelijk van de inhoud en type interactie. Een sessie waarin we met ChatGPT aan de slag gaan kent een maximum van 50 personen per sessie, waar een workshop Brand Humanizing zich meestal beperkt tot 25 personen i.v.m. de wens voor persoonlijke aandacht. Natuurlijk denk ik graag per project/evenementen mee en zijn er altijd oplossingen te vinden, zoals het opdelen in meerdere sessies bij grotere groepen.